Opinia Kliniki Neurochirurgii

Opinia Kliniki Neurochirurgii
Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej
w Łodzi

Rehabilitacyjne krzesło-klęcznik z podparciem podkolanowym, zwane dalej „krzesłem” poddano badaniom w Klinice Neurochirurgii WAM w Łodzi. Badania polegały na użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem – tzn. do przebywania w pozycji siedzącej.

Użytkowanie miało miejsce:

  • na stanowisku pracy przy obsłudze komputera,
  • podczas rekonwalescencji chorych operowanych z powodu dyskopatii lędźwiowego odcinka kręgosłupa,
  • u chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
  • do relaksu i pracy w warunkach domowych.

Ocena konstrukcji krzesła pozwala stwierdzić, że jest ono solidne, statyczne a możliwość przetaczania na kółkach zwiększa wygodę użytkownika, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym.
Istotną zaletą jest także niewielki ciężar oraz możliwość płynnej regulacji odległości pomiędzy klęcznikiem a siedziskiem za pomoc mechanizmu śrubowego.

Wygodne siedzisko i klęcznik sprzyjają przyjmowaniu przez użytkownika pozycji wyprostowanej z fizjologicznym lordotycznym ustawieniem kręgosłupa lędźwiowego.

Należy podkreślić, że ten typ krzesła naszym zdaniem powinien znaleźć szerokie zastosowanie w dziedzinie profilaktyki prawidłowej postawy i kształtu kręgosłupa.

Zapobiega on przyjmowaniu „niedbałej” pozycji siedzącej, sprzyjającej wygięciu kręgosłupa lędźwiowego do tyłu.
Zjawisko to obserwujemy nagminnie podczas wszystkich prac wykonywanych na siedząco.

Zalety biomechaniczne korzystania z krzesła-klęcznika
Przebywanie w pozycji siedząco-klęczącej – poprzez przesunięcie środka ciężkości ciała ku przodowi angażuje mięśnie grzbietu do utrzymania pozycji wyprostowanej.

Jest to zatem postawa jak najbardziej prawidłowa, utrzymywanie jej odbywa się bez odczuwalnego wysiłku za pomoc silnego kompleksu przykręgosłupowych mięśni prostowników tułowia.

Jednocześnie w pozycji tej ułatwieniu ulega przeponowy tor oddychania. Pozycja zajmowana na krześle-klęczniku jest według obecnego stanu wiedzy zalecana jako profilaktyczna u osób wykonujących wielogodzinne pracę w pozycji siedzącej, jako pozycja relaksująca w warunkach domowych.

Stanowi element rehabilitacji i terapii ruchowej bólów krzyża, choroby krążków międzykręgowych.
Z wymienionych powodów uważamy, że krzesło będące przedmiotem opinii całkowicie odpowiada wymienionym warunkom i może produkowane w obecnej formie.