Regulamin sklepu

W celu dokonania zakupu należy kliknąć na obrazek klękosiadu.

REGULAMIN I ZASADY SPRZEDAŻY

§1

Sklep internetowy firmy ERGO, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.klekosiad.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

§2

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym ERGO są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

§3

Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

§4

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, ERGO zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

§5

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, ERGO zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

§6

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

§7

Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

§8

TERMIN REALIZACJI zamówienia: 7 – 14 dni – w zależności od wybranej kolorystyki krzeseł.

GWARANCJE I REKLAMACJE

§9

Zakupiony towar można zwrócić w ciągu 10 dni bez podawania przyczyn rezygnacji.

§10

Towary oferowane w sklepie internetowym ERGO są objęte gwarancją i dostarczane z kartami gwarancyjnymi.

§11

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru i sprawdzenia towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie z nim protokołu reklamacyjnego.

§12

Jeżeli stwierdzą Państwo inne wady produktu prosimy o kontakt z nami w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).